Government of Nepal Logo
Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Singhdurbar, Kathmandu

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs
  • गृह सचिव श्री प्रेम कुमार राई र नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक श्री सर्वेन्द्र खनालसंग २०७६/०५/०२मा भएको कार्य सम्पादन सम्झौताका झलकहरु |

  • गृह सचिव श्री प्रेम कुमार राई र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक श्री शैलेन्द्र खनालसंग २०७६/०५/०२ मा भएको कार्य सम्पादन सम्झौताका झलकहरु |

  • कार्य सम्पादन सम्झौतामा माननीय गृहन्त्रीज्यू लगायत उपस्थित पदाधिकारीज्यूहरु

  • गृह सचिव श्री प्रेम कुमार राई र गृह मन्त्रालयका सह-सचिवहरु एवं विभागीय प्रमुखहरु संग २०७६/४/१ मा भएको कार्य सम्पादन सम्झौताका झलकहरु |

  • गृह सचिव श्री प्रेम कुमार राई र गृह मन्त्रालयका सह-सचिवहरु एवं विभागीय प्रमुखहरु संग २०७६/४/१ मा भएको कार्य सम्पादन सम्झौताका झलकहरु |

  • गृह सचिव श्री प्रेम कुमार राई र गृह मन्त्रालयका सह-सचिवहरु एवं विभागीय प्रमुखहरु संग २०७६/४/१ मा भएको कार्य सम्पादन सम्झौताका झलकहरु |

  • गृह सचिव श्री प्रेम कुमार राई र गृह मन्त्रालयका सह-सचिवहरु एवं विभागीय प्रमुखहरु संग २०७६/४/१ मा भएको कार्य सम्पादन सम्झौताका झलकहरु |

  • गृह सचिव श्री प्रेम कुमार राई र गृह मन्त्रालयका सह-सचिवहरु एवं विभागीय प्रमुखहरु संग २०७६/४/१ मा भएको कार्य सम्पादन सम्झौताका झलकहरु |

All Notice
All News
Ram Bahadur Thapa 'Badal'
Ram Bahadur Thapa 'Badal'

Hon'ble Home Minister

Prem Kumar Rai
Prem Kumar Rai

Home Secretary

Ramkrishna Subedi
Ramkrishna Subedi

Joint Secretary (Spokesperson)

Umakanta Adhikari
Umakanta Adhikari

Under Secretary (Information Officer)


All Notice
All News