Government of Nepal Logo
Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Singhdurbar, Kathmandu

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

Internal Administration, Vechical, Meeting and Ceremony Managemnt Section

Division Internal Management Division

Major Activities

  1. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा सम्माननीयज्यूहरूको बैदेशिक भ्रमणमा सहयोग सम्बन्धी कार्य गर्ने,
  2. मन्त्रालयमा प्रयोगमा रहेका र मौज्दातमा रहेका सवारी साधनहरुको रेखदेख गर्ने र मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्य गर्ने,
  3. चाडपर्व, उत्सव तथा सवारीको लागि उर्दीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,
  4. सरकारी सवारी साधनहरुको व्यवस्थापन एवं सार्वजनिक बिदाको दिन चलाउन अनुमति दिने सम्बन्धी कार्य,
  5. बर्षभरिको चाडपर्व सम्वन्धी निर्णय गराउने, सार्वजनिक बिदा यकीन गराई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गराउने,
  6. तीर्थस्थान र तीर्थयात्रीहरु सम्वन्धी कार्य गर्ने,
  7. उच्च पदस्थहरूको अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्य,
  8. गृह मन्त्रालयले सवारी साधन उपलव्ध गराउन किटान गरेका पदाधिकारीहरु लाई सवारी साधन उपलव्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
  9. समारोह प्रवन्ध फाँट वसन्तपुर र बैठक फाँटवाट गरिने कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्ने गराउने,
  10. राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग समन्वय गरी विभुषण सुशोभन समारोह आयोजना गर्ने,

सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी विभुषण, पट्टिका तथा निर्माण गर्ने, सिलाई गर्ने तथा सो को भण्डारणको व्यवस्था गर्ने,