Government of Nepal Logo
Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Singhdurbar, Kathmandu

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

गृह मन्त्रालयबाट आ.व. २०७५-७६ मा बैदेशिक मनोनयन हुनु भएका कर्मचारीहरुको विवरण।