नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागीहरुलाई निर्देशन दिँदै
सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागीहरुलाई निर्देशन दिँदै

  बोलपत्र/दरभाउपत्र

  निर्देशिका/कार्यविधि

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय