Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

अजित महर्जन


अजित महर्जन


अजित महर्जन
कम्प्युटर टेक्निसियन

शाखा सूचना प्रविधि शाखा
पद कम्प्युटर टेक्निसियन
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल ajit@moha.gov.com
सम्पर्क 9840093158
बहाल मिति २०७५ पुष ११