Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

अनुनय बाँस्तोला


अनुनय बाँस्तोला


अनुनय बाँस्तोला
शाखा अधिकृत

शाखा सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल abanstol@gmail.com
सम्पर्क 9841537937
बहाल मिति N/A