Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

अनुनय बाँस्तोला


अनुनय बाँस्तोला


अनुनय बाँस्तोला
शाखा अधिकृत

शाखा सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल abanstol@gmail.com
सम्पर्क 9841537937
बहाल मिति N/A