Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

अनुषा कोइराला


अनुषा कोइराला


अनुषा कोइराला
शाखा अधिकृत

शाखा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल ankoirala@gmail.com
सम्पर्क 9841961665
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ९