Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

अरुण भट्टराई


अरुण भट्टराई


अरुण भट्टराई
प्रहरी नायब निरीक्षक

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद प्रहरी नायब निरीक्षक
सम्पर्क ९८४१५१६२५३
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६