Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

अरुण सापकोटा


अरुण सापकोटा


अरुण सापकोटा
शाखा अधिकृत

शाखा नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9851200533
ठेगाना का.म.न.पा 07, काठमाण्डौ
बहाल मिति २०७५ माघ ९