Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

बामदेव शर्मा


बामदेव शर्मा


बामदेव शर्मा
खरिदार

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद खरिदार
इमेल bamdevsharma001@gmail.com
सम्पर्क 9841511939
बहाल मिति N/A