Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 ब‌ंशी कुमार आचार्य


 ब‌ंशी कुमार आचार्य


 ब‌ंशी कुमार आचार्य
उप सचिव

शाखा विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा
पद उप सचिव
इमेल bamshia18@yahoo.com
सम्पर्क 9851097651
बहाल मिति N/A