Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

बन्दना भुजेल


बन्दना भुजेल


बन्दना भुजेल
सशस्त्र प्रहरी परिचारीका

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद सशस्त्र प्रहरी परिचारीका
सम्पर्क 9849885474
बहाल मिति N/A