Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

बशिष्ट कुमार घिमिरे


बशिष्ट कुमार घिमिरे


बशिष्ट कुमार घिमिरे
उप सचिव

शाखा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
पद उप सचिव
इमेल ghimirebk2016@gmail.com
सम्पर्क 9851212415
बहाल मिति N/A