Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

भवानी थपलिया


भवानी थपलिया


भवानी थपलिया
कम्प्यूटर अधिकृत

शाखा योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा
पद कम्प्यूटर अधिकृत
इमेल rubin527@yahoo.com
सम्पर्क 9841247230
बहाल मिति २०७६ श्रावण २४