Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

भुवनेश्वरी श्रेष्ठ


भुवनेश्वरी श्रेष्ठ


भुवनेश्वरी श्रेष्ठ
शाखा अधिकृत

शाखा दर्ता शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9860137696
बहाल मिति २०७५ पुष ९