Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विदुर कुमार भण्डारी


विदुर कुमार भण्डारी


विदुर कुमार भण्डारी
नायब सुब्बा

शाखा योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल bidurbhandari28@gmail.com
सम्पर्क 9844119065
बहाल मिति N/A