Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 विष्णु कुमारी के.सी.  


 विष्णु कुमारी के.सी.	 


 विष्णु कुमारी के.सी.  
कार्यालय सहयोगी

शाखा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क ९८४९३१२३३९    
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६