Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विष्णु कुमारी के.सी.


विष्णु कुमारी के.सी.


विष्णु कुमारी के.सी.
कार्यालय सहयोगी

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क 9849312339
बहाल मिति N/A