Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विष्णु प्रसाद आचार्य


विष्णु प्रसाद आचार्य


विष्णु प्रसाद आचार्य
शाखा अधिकृत

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल bishnunacharya@gmail.com
सम्पर्क 9851065579
बहाल मिति २०७५ चैत्र १४