Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 बुद्धि श्रेष्ठ


 बुद्धि श्रेष्ठ


 बुद्धि श्रेष्ठ
कार्यालय सहयोगी

शाखा मन्त्रिज्यू को सचिवालय
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क ९८४१९१४२८२
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६