Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

चक्रपाणि भट्टराई


चक्रपाणि भट्टराई


चक्रपाणि भट्टराई
नायब सुब्बा

शाखा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल cp.bhattarai2012@yahoo.com
सम्पर्क 9841381488
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ९