Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

चक्रपाणि भट्टराई


चक्रपाणि भट्टराई


चक्रपाणि भट्टराई
नायब सुब्बा

शाखा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल cp.bhattarai2012@yahoo.com
सम्पर्क 9841381488
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ९