Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 चन्द्रलाल श्रेष्ठ


 चन्द्रलाल श्रेष्ठ


 चन्द्रलाल श्रेष्ठ
हलुका सवारी चालक

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद हलुका सवारी चालक
सम्पर्क 9841449429
बहाल मिति N/A