Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

चन्द्रप्रसाद वस्याल


चन्द्रप्रसाद वस्याल


चन्द्रप्रसाद वस्याल
शाखा अधिकृत

शाखा मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा
पद शाखा अधिकृत
इमेल basyalcp@gmail.com
सम्पर्क 9841930559
बहाल मिति N/A