Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

चेतनाथ गिरी


चेतनाथ गिरी


चेतनाथ गिरी
प्रहरी सहायक निरीक्षक

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद प्रहरी सहायक निरीक्षक
इमेल chetnathgiri@gmail.com
सम्पर्क 9841415610
बहाल मिति N/A