Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

दामोदर धिमिरे


दामोदर धिमिरे


दामोदर धिमिरे
सशस्त्र प्रहरी जवान

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद सशस्त्र प्रहरी जवान
इमेल gdamodar120@gmail.com
सम्पर्क 9843352035
बहाल मिति N/A