Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

दामोदर धिमिरे


दामोदर धिमिरे


दामोदर धिमिरे
सशस्त्र प्रहरी जवान

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद सशस्त्र प्रहरी जवान
इमेल gdamodar120@gmail.com
सम्पर्क 9843352035
बहाल मिति N/A