Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

दिपक प्रसाद न्यौपाने


दिपक प्रसाद न्यौपाने


दिपक प्रसाद न्यौपाने
शाखा अधिकृत

शाखा शान्ति प्रवर्धन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल dipak_neupane@hotmail.com
सम्पर्क 9851213515
बहाल मिति २०७५ मंसिर २७