Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

धर्मलाल श्रेष्ठ


धर्मलाल श्रेष्ठ


धर्मलाल श्रेष्ठ
नायब सुब्बा

शाखा दर्ता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9841250688
बहाल मिति २०७५ पुष ९