Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

धर्मलाल श्रेष्ठ


धर्मलाल श्रेष्ठ


धर्मलाल श्रेष्ठ
नायब सुब्बा

शाखा दर्ता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9841250688
बहाल मिति २०७५ पुष ९