Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 दिलिप भुजेल


 दिलिप भुजेल


 दिलिप भुजेल
कार्यालय सहयोगी

शाखा मन्त्रिज्यू को सचिवालय
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क ९८४१४०७७३६
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६