Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

दिलिप कुमार सिंह


दिलिप कुमार सिंह


दिलिप कुमार सिंह
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल dilip.rights@gmail.com
सम्पर्क 9852831156
ठेगाना लाहान नगरपालिका 20, सिराहा
बहाल मिति २०७५ पुष ३