Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

दिनेश नाथ योगी


दिनेश नाथ योगी


दिनेश नाथ योगी
सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार
इमेल dineshnathy9@gmail.com
सम्पर्क 9848429573
बहाल मिति N/A