Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

दिपेन्द्र दाहाल


दिपेन्द्र दाहाल


दिपेन्द्र दाहाल
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
इमेल dipendra.dahl@gmail.com
सम्पर्क 9843161832
बहाल मिति N/A