Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

डा. दयाराम श्रेष्ठ


डा. दयाराम श्रेष्ठ


डा. दयाराम श्रेष्ठ
शाखा अधिकृत

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9841979455
बहाल मिति २०७५ मंसिर २३