Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

दुर्गादत्त ढकाल


दुर्गादत्त ढकाल


दुर्गादत्त ढकाल
शाखा अधिकृत

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल durgaddhakal@gmail.com1
सम्पर्क 9849719133
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८