Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

दुर्गा राम भण्डारी


दुर्गा राम भण्डारी


दुर्गा राम भण्डारी
कार्यालय सहयोगी

शाखा लागु औषध नियन्त्रण शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
इमेल Durgaji294@gmail.com
सम्पर्क 9841940088
बहाल मिति N/A