Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

ज्ञाननाथ ढकाल


ज्ञाननाथ ढकाल


ज्ञाननाथ ढकाल
उप सचिव

शाखा मन्त्रिज्यू को सचिवालय
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल gyannathdhakal@gmail.com
सम्पर्क 9851107833
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ९