Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 हरी बहादुर महर्जन  


 हरी बहादुर महर्जन			 


 हरी बहादुर महर्जन  
कार्यालय सहयोगी

शाखा मन्त्रिज्यू को सचिवालय
पद कार्यालय सहयोगी
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६