Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 हरी बहादुर महर्जन  


 हरी बहादुर महर्जन			 


 हरी बहादुर महर्जन  
कार्यालय सहयोगी

शाखा मन्त्रिज्यू को सचिवालय
पद कार्यालय सहयोगी
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६