Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

हरिगोपाल कर्माचार्य


हरिगोपाल कर्माचार्य


हरिगोपाल कर्माचार्य
नायब सुब्बा

शाखा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल harigopalkarmacharya@gmail.com
सम्पर्क 9841477650
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८