Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

हिरादेवी पौडेल


हिरादेवी पौडेल


हिरादेवी पौडेल
उप सचिव

शाखा नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल hira_paudel@gmail.com
सम्पर्क 9841940564
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८