Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

हिरा कुमारी यादव


हिरा कुमारी यादव


हिरा कुमारी यादव
शाखा अधिकृत

शाखा राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल yadavhira17@gmail.com
सम्पर्क 9803571693
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८