Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

हिरा कुमारी यादव


हिरा कुमारी यादव


हिरा कुमारी यादव
शाखा अधिकृत

शाखा राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल yadavhira17@gmail.com
सम्पर्क 9803571693
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८