Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 जय बहादुर क्षेत्री


 जय बहादुर क्षेत्री


 जय बहादुर क्षेत्री
प्रहरी जवान

शाखा मन्त्रिज्यू को सचिवालय
पद प्रहरी जवान
सम्पर्क 9841876765
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६