Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 जय बहादुर क्षेत्री


 जय बहादुर क्षेत्री


 जय बहादुर क्षेत्री
प्रहरी जवान

शाखा मन्त्रिज्यू को सचिवालय
पद प्रहरी जवान
सम्पर्क 9841876765
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६