Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

जयकला राई


जयकला राई


जयकला राई
शाखा अधिकृत

शाखा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल jaya.rai@nepal.gov.np
सम्पर्क 9852061220
बहाल मिति २०७५ फाल्गुन १५