Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 जीवन थापा मगर


 जीवन थापा मगर


 जीवन थापा मगर
खरिदार

शाखा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा
पद खरिदार
सम्पर्क 9841273097
बहाल मिति N/A