Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

झंकनाथ ढकाल


झंकनाथ ढकाल


झंकनाथ ढकाल
उप सचिव

शाखा लागु औषध नियन्त्रण शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल dhakaljn31@gmail.com
सम्पर्क 9851032974
बहाल मिति २०७५ चैत्र १६