Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

जुना खड्का खत्री


जुना खड्का खत्री


जुना खड्का खत्री
शाखा अधिकृत

शाखा नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल junak2018@gmail.com
सम्पर्क 9842136414
बहाल मिति २०७५ माघ ३