Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जुना खड्का खत्री


जुना खड्का खत्री


जुना खड्का खत्री
शाखा अधिकृत

शाखा नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल junak2018@gmail.com
सम्पर्क 9842136414
बहाल मिति २०७५ माघ ३