Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कविता राई


कविता राई


कविता राई
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9818891493
बहाल मिति २०७५ माघ ९