Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 कल्पना खड्का (बस्नेत)


 कल्पना खड्का (बस्नेत)


 कल्पना खड्का (बस्नेत)
कार्यालय सहयोगी

शाखा आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क 9841667062
बहाल मिति N/A