Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 कान्छा श्रेष्ठ    


 कान्छा श्रेष्ठ	 		 


 कान्छा श्रेष्ठ    
कार्यालय सहयोगी

शाखा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क ९८४१८९५३८६  
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६