Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 कान्छा श्रेष्ठ    


 कान्छा श्रेष्ठ	 		 


 कान्छा श्रेष्ठ    
कार्यालय सहयोगी

शाखा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क ९८४१८९५३८६  
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६