Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कपिल कुमार के.सी.


कपिल कुमार के.सी.


कपिल कुमार के.सी.
कार्यालय सहयोगी

शाखा प्रहरी प्रशासन शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
इमेल 3kcsagar@gmail.com
सम्पर्क 9840012882
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८