Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

करुणा आचार्य


करुणा आचार्य


करुणा आचार्य
शाखा अधिकृत

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल karuacharua@gmail.com
सम्पर्क 9841708128
बहाल मिति २०७५ चैत्र ३