Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 केदारनाथ शर्मा      


 केदारनाथ शर्मा	 		 	 


 केदारनाथ शर्मा      
सह सचिव

शाखा प्रशासन महाशाखा
पद सह सचिव
इमेल admindiv@moha.gov.np
सम्पर्क 9851140002
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६